کلمه کلیدی انتخاب شده : نیسان رونیز

شما در زیر آخرین اخبار مربوط به کلمه نیسان رونیز را مشاهده نمایید.

درباره نیسان رونیز

درباره نیسان رونیز

نیسان رونیز

ماشینی که جانشین خلف نیسان پاترول در بازار ایران شده، از سال 1382  به وسیله شرکت گروه پارس خودرو وارد بازار شده است. این خودرو اولین نسل از نیسان زترا XTERRA به حساب می آید که به صورت اختصاصی برای دو بازار چین و ایران فرستاده شده است.

درباره...

توضیحات بیشتر