کلمه کلیدی انتخاب شده : تاریخچه مازراتی

شما در زیر آخرین اخبار مربوط به کلمه تاریخچه مازراتی را مشاهده نمایید.

تاریخچه مازراتی

تاریخچه مازراتی

تاریخچه مازراتی

همه چیز در مورد مازراتی


برادران مازراتی در  Vogheraاز توابع بولونیا بدنیا آمده اند.هفت برادر هستند ، پدر این هفت پسر Rodolfo Maserati   یک راننده لوکوموتیو و مادرشان بنام Carolina Rosi بود . بزرگترین برادر کارلو نام داشت ، در سال 1881 بدنیا آمد و پس از او بیندو وآلفیری ...

توضیحات بیشتر